Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een benadering binnen de gedragscoaching die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met je gedachten en gevoelens, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk voor je is. Het doel van ACT is niet om onaangename gevoelens te elimineren, maar om te leren ze te accepteren als een onvermijdelijk onderdeel van het leven.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Het is een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling, dat je ondersteunt bij het maken van duurzame veranderingen in je gedrag door je te concentreren op je waarden en toegewijd handelen.”

ACT maakt gebruik van zes kernprocessen:

  1. Cognitieve defusie: Leer je gedachten te zien als wat ze zijn, slechts woorden of beelden, en niet wat ze lijken te vertegenwoordigen.
  2. Acceptatie: Actief en bewust omarmen van je ervaringen zonder onnodige pogingen om ze te veranderen.
  3. Aanwezigheid in het moment: Aandachtig zijn voor het huidige moment, zonder oordeel.
  4. Zelf als context: Jezelf zien in het grotere geheel van je ervaringen, zonder je te identificeren met je gedachten.
  5. Waarden: Ontdekken wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is.
  6. Toegewijd handelen: Stappen ondernemen die in lijn zijn met je waarden, zelfs als dat gepaard gaat met ongemak.

Door deze processen te combineren, helpt ACT je om een rijk en zinvol leven te leiden, terwijl je de pijn accepteert die onvermijdelijk met het leven komt. Het bevordert duurzame gedragsverandering door je te leren hoe je je acties kunt afstemmen op je waarden, wat leidt tot een groter psychologisch welzijn.